รายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ในกรณีที่ตรวจสอบรายชื่อแล้ว พบว่ารายชื่อหรือนามสกุลของผู้มีสิทธิสอบไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกรรมการกำกับห้องสอบในวันที่สอบ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ 036-422108 ในวันและเวลาราชการ