ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย กรณีปกติ ปี 2563

ในกรณีที่ตรวจสอบรายชื่อแล้ว พบว่ารายชื่อหรือนามสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกรรมการกำกับห้องสอบในวันที่สอบ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ 036-422108 ในวันและเวลาราชการ
สามารถ Download File ตัวเต็มได้ทางลิ้งด้านล่าง