เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯในบัญชี กศจ.ลพบุรี รายงานตัววันที่ 30 ตุลาคม 2563