ติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

บริเวณโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
หมู่ที่ 3 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรสาร 036-776772
กลุ่มอำนวยการ โทร 036-776771
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร 036-426875
กลุ่มบริหารงานบุคคล 036-422108
กลุ่มนิเทศติดตาม 036-422107
คุรุสภาจังหวัดลพบุรี 036-776884
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ lripeoemail@gmail.com

ช่องทางการติดตามข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา/ช่องทางรับฟังความคิดเห็น