พิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวธิรดา บัวตูม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรีและโดมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี และมีข้าราชการและหน้าส่วนราชการร่วมพิธี