ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2565

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2565 โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 ทำหน้าแทนประธานคณะกรรมการ กศจ.ลพบุรี ผ่านระบบ Zoom กับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี