ร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง มอบหมาย นางนิ่มนวล หนูปั้น ผู้อำนวยการพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ วางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันถวายบังคมพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราช ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี