ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง มอบหมายให้ นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 300 คน ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรีให้มีความสะอาดเรียบร้อย ทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงาม ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี