ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะดำเนินการ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี และสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี