พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางณิชา ปารมี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
8 มกราคม 2566 ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี นำข้าราชการร่วมทำพิธีดังกล่าว