สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสัตว์จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดสรรหางบประมาณ รวมทั้ง
ร่วมรับบริจาคงบประมาณ เพื่อจัดซื้อของรางวัลจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ณ สวนสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรมการเล่นเกม และมอบของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน