ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (พัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (พัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 1/2566
โดยมี ดร.กันยา บาร์นท์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในการประชุม
ณ ห้องประชุม“หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี