พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2566 โดยนายไพโรจน์ เริงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กล่าวรายงาน มีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางนิ่มนวล หนูปั้น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รอง ผอ.ร.ร. อนุบาลลพบุรี เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด และสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมพิธีจำนวน 850 คน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลลพบุรี