ลงพื้นที่ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมหอพักนักศึกษาชาย-หญิง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม งานฟาร์มเด่น Excellent center และมอบนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีโดยผู้ร่วมการต้อนรับ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1
นายประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี นายสุรศักดิ์ เจิมสม นายกเทศมนตรี ตำบลเขาพระยาเดินธง นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี