24 กุมภาพันธ์ 2566 ทำบุญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

24 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรร่วมทำบุญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี