ประธานเปิดงานนิทรศการ ทางวิชาการ “หนองม่วงนิทรรศน์ ตลาดนัดวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม” ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงานนิทรศการ
ทางวิชาการ “หนองม่วงนิทรรศน์ ตลาดนัดวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม” ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี และเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่น มอบรางวัล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในระดับต่าง ๆ และมอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
กล่าวรายงานโดย จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนงม่วงวิทยา