ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อมอบหมายนโยบายและข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี