ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา เจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

วันศุกร์ที่่ 31 มีนาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางณิชา ปารมี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี