ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (พัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (พัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 2/2566
โดยมี ดร.กันยา บาร์นท์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในการประชุม
ณ ห้องประชุม“หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี