7-4-66 ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ นักเรียนทุน มทศ รุ่นที่ 15

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดประชุมสรุปผลลงพื้นที่
เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้สมัครขอรับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกับคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง
(คณะกรรมการชุดที่2) ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี