พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563 และประจำปี พ.ศ.2564 และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมชั้น 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
โดยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำนวน 6 ราย
– ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) จำนวน 1 ราย
– ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) จำนวน 1 ราย
– ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) จำนวน 1 ราย
– เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จำนวน 3 ราย

และมีบุคลากรโรงเรียนเอกชนเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 25 ราย
– จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 9 ราย
– เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 16 ราย

รวมทั้งหมด 31 ราย

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นมงคลอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่กระทรวงศึกษาธิการมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

***หมายเหตุ*** สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมในอัลบั้ม LINE โดยเข้ากลุ่มLINE ตามลิงค์ข้างล่างนี้
https://line.me/R/ti/g/NKt1MOIxvq