วันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 66 การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหารฯ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษธิการ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านวังเพลิง อ.โคกสำโรง และโรงเรียน
พรหมรังษี อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล