ขอเชิญชวนครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง”

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหาร จัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ  1 – 5 ปี ผ่านระบบคุรุออนไลน์ (KHURU Online)  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ระยะเวลาการพัฒนา ระหว่างวันที่  26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง