โครงการช่วยเหลือผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางนิ่มนวล หนูปั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมพิธีเปิด
โครงการช่วยเหลือผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดลพบุรี โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเปิดโครงดังกล่าว
ณ โรงเรียนท่าโขลงพระนคร ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ นายอำเภอบ้านหมี่ ผู้แทน ศธจ.ลพบุรี
สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการเรือนจำลพบุรี