22 มิ.ย.66 ประธานเปิดงาน พิธีไหว้ครู และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ณ โรงเรียนบรรจงรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
พิธีไหว้ครู และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน นางวาม ดุลยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจงรัตน์ ให้การต้อนรับ และจัดพิธีไหว้ครู เพื่อนักเรียน
หรือศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
ความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้