ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

afวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้ นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู้อำนวยกลุ่มบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ โดยมี
นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีฯ กล่าวรายงานโดย
นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1