ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ตลาดนัดปฐมวัยลพบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ตลาดนัดปฐมวัยลพบุรี” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี การประกวด Best practice การจัดการศึกษา ปฐมวัย และการประกวดสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางพันธนนท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กล่าวรายละเอียด การดำเนินงาน ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี