พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดพิธีส่งมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับโรงเรียน

37 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 จังหวัดลพบุรี

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 37 ชุด

(เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 42) ชุดละ 31 เล่ม ให้กับโรงเรียน 37 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้