ร่วมพิธีพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาฯ

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้
นางพัทธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีพิธีทำบุญ
ตักบาตรถวายราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี