ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการศึกษา
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom ร่วมรับฟังประชุม ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี