ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยมี นางดารุณี ดงทอง ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานการประชุมฯ และมี นายวรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมฯ เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี