ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้เป็นลักษณะออนไลน์ รายการแข่งขัน จำนวน 60 รายการ และให้จังหวัดจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน รายการละ 2 โรงเรียน และนักเรียน 1 คน สามารถลงแข่งขันได้เพียง 1 รายการเท่านั้น