ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (พัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (พัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 5/2566 โดยมี ดร.กันยา บาร์นท์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในการประชุม ณ ห้องประชุม“หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี