ร่วมพิธีเปิด โครงการเทศกาลเค้ก ส่งสุขปีใหม่ ถูกใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิด
โครงการเทศกาลเค้ก ส่งสุขปีใหม่ ถูกใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานพิธีเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ผู้เข้าร่วมงาน นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะและได้รับประสบการณ์ตรงต้านการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาบูรณาการความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติงาน ส่งเริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน และสร้างเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพ และการเป็น และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และ Soft Power ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งจองได้ที่ 0814862036 ราคาถูก โดยราคา เค้กครีม รสชาติต่างๆ ปอนด์ละ 150 บาท เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม ปอนด์ละ 180 บาท นอกจากนี้ยังมี คอนแฟรก และ คุ้กกี้ ให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย