ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธี
เปิดงาน เพื่อเป็นสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและเป็นการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี
มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไปครู นักเรียน และภาคส่วนเอกชน สมาคมต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย