นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ว่า

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”