ประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์์ที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สถานศึกษากลุ่ม ๒ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นประธานในการมอบโล่รางวัลต่าง ๆ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ งานศิปลหัตถกรรม
นักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี