ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ปฏิบัติหน้าทีั่แทน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567
เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์