พิธีเปิดกิจกรรม Thawung Open House 2024 “เปิดบ้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงาน นักเรียนทุนพระราชทาน สานฝันสู่อาชีพ”

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม Thawung Open House 2024 “เปิดบ้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงาน นักเรียนทุนพระราชทาน สานฝันสู่อาชีพ” ณ หอประชุมภิญโญสโมสร โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว