รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารในสังกัดและส่วนท้องถิ่น คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร มอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จนรอดชีวิต พร้อมชื่นชมนักเรียนและนักศึกษาที่ร่วมกันทำความดี เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม มีจิตอาสา “ทำดี ทำได้ ทำทันที” แก่นักเรียนและนักศึกษาในสังกัด​ 5 คน

1. นายวีรภัทร ม่วงกุน ชั้น ม.4 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
2. เด็กชายกิตตินันท์ เกตุดี ชั้น ม.1 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
3. นายจิรานุวัฒน์ จงสำราญ ชั้น ม.4 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
4. นายวุฒิศักดิ์ ม่วงวงษ์ ชั้น ปวช. ปี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
5. นางสาวนฤมล หวันจิ ชั้น ปวช. ปี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

และติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งผ่านระบบ ZOOM  กล่าวรายงานโดย นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

********************************