การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ.รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกตฯ”
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี