ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ
กศจ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี