ร่วมทำกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวล รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นำบุคลากรสำนักงาน ร่วมทำกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาสครบรอบ 132 ปี ศธ.