2 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 พร้อมกับ คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง(คณะกรรมการชุดที่2) นำโดย ว่าที่ ร.ต ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 7 ราย 1.ด.ญ.พิญดา วิชัยรัตนตระกูล ร.ร.โคกสลุงวิทยา 2.ด.ญ.ธัญญภัทร วะสัตย์ ร.ร.โคกสลุงวิทยา 3.น.ส.วริศรา สิบกิ่ง ร.ร.พัฒนานิคม 4.ด.ญ.ธาราทิพย์ เล็กเจริญ ร.ร.บ้านวังเพลิง 5.นายอธิยุต รสโหมด ร.ร.เทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง 6.นายภากร บุญปั้น ร.ร.เทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง 7.เด็กชายปานเทพ จันทรพา ร.ร.โคกสำโรง ดำเนินงานโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา