ร่วมกิจกรรมปีใหม่ไทยพัฒนาจิตใจ สานสายใยบุคลากร ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2567