ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ End to End Process ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ ZOOM

วันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ End to End Process ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ ZOOM เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน