ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พวงมาลา และถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
บุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พวงมาลา และถวายราชสดุดี
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี