ตรวจติดตามเพื่อสำรวจข้อมูลการเปิดการดำเนินการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ตรวจติดตามเพื่อสำรวจข้อมูลการเปิดการดำเนินการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ มัสยิดกลางจังหวัดลพบุรี(มัสยิดนูรุ้ลมูฮายีรีน) ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี