เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้บุคลากรสำนักงาน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมี ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธี
ณ วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และ วัดสำราญ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธี