ประชุมคณะกรรมการ ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตรน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี เพื่อคัดเลือกเยาวชนฯ ในการรับทุนสำหรับปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนางสาวภัทราภา พูนโพธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตรน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี เพื่อคัดเลือกเยาวชนฯ ในการรับทุนสำหรับปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนสมัคร จำนวน 66 คน โดยมี นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำภอโคกสำโรง ป.ชัยบาดาล ป.หนองม่วง ป.ท่าวุ้ง ป.พัฒนานิคม ป.ท่าหลวง ป.โคกเจริญ สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป.ลพบุรี เขต 2 สพม.ลพบุรี ผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ